Eino Leino - Guy de Maupassantin Valituista novelleistaGuy de Maupassant. Valittuja Novelleja, I. Suomentanut ja elämäkerrallisella katsauksella varustanut Kasimir Leino. Siv. 143. Hinta 1:50. Kustannus O. Y. Kansa.


Kukapa olisi kymmenen, viisitoista vuotta sitten voinut kuvitellakaan, että joku kansalle aiottu »novellikirjasto» voisi alkaa Maupassantilla. Realistinen kirjallisuus oli silloin huonossa huudossa Suomen salomailla. Pidettiinhän Juhani Ahoakin kansalle vaarallisena! Tiedettiin, että meikäläinen realismi — muuten varsin viaton ja lyyrillinen — oli saanut vaikutuksia Ranskasta. Siksi olivat myöskin ranskalaiset kirjailijat huonossa huudossa. Niillä oli vain yksi hyvä puoli, se nimittäin, että niitä ei tunnettu. Zola kuitenkin nimeltään. Siksi kaikuikin hänen nimensä kaikkialla, missä oli kysymys »Parisin lokaviemäreistä». Maupassant oli tunnettu vain sille pienelle kirjalliselle piirille, joka tässä maassa silloin ajoi sivistyksen, edistyksen ja henkisen, vapauttavan vallankumouksen pyhää asiaa.

Kuitenkin on hän ranskalaisen naturalismin suurin nimi Zolan jälkeen, sen etevin novellikirjailija, sen terävin analyytikko ja rohkein, repäisevin pienoiskuvien piirtäjä. Pidetäänpä häntä naturalismin puhtaasti ranskalaisimpana, parisilaisimpana edustajana. Hänen keveä kertoilijakykynsä on Zolan puolitieteellisen tyylin ja yksityisseikkojen ylenmääräisellä runsaudella raskautetun todellisuuskuvauksen täysi vastakohta. Hänessä on enemmän taiteilijaa, vähemmän lääkäriä. Novellin alalla hän on vuosisataisnero, niinkuin Zola romaanin. Hän ei liiku yhtä suurissa muodoissa, hänellä ei ole yhtä leveät hartiat, hän ei pane liikkeelle yhtä suuria möhkäleitä kuin jälkimmäinen, mutta hän on kirkas, joustava, henkevä, säkenöivä. Usein liikkuu hänen kuvauksensa myös inhimillisen sielunelämän oudoimmilla, salatuimmilla aloilla, välkähyttäen eteemme häikäisevän salaman armottomuudella mitä herkimmän, äkkiarvaamattomimman psykologisen vivahduksen. Silloin viittaa hän jo pois naturalismista, kauas unissakäyvään uusromantiikkaan, johon häntä liittää mielikuvituksen mystillinen väreily ja mielialan syvä, tumma kaikupohja. Mutta hänen hermonsa ovat hiushienon naturalistin, hänen huomiokykynsä aina viritetty ja hänen aistinsa aina valmiit vastaanottamaan todellisuuden langattomimmatkin sähkösanomat.

Hän on tyylimestari jumalan armosta. Sellaisena on hän myöskin Juhani Ahon kautta suomalaiseen kirjallisuuteen kirkastavasti vaikuttanut.

Yllämainittu valikoima sisältää 10 Maupassantin novellia. Useampia on saman kustantajan ilmoituksen mukaan odotettavissa.


Eino Leino

Päivä 11-12/1907.