Santeri Ivalo - Saara Wacklinin Satanen muistelmia PohjanmaaltaSAARA WACKLIN, Satanen muistelmia Pohjanmaalta. Suomensi Helmi Setälä. Ensimäinen osa. Tekijän elämäkerran kirjoitti Artturi H. Snellman. Helsingissä 1898, Otava. 172 siv. 8:0. Hinta 1: 75.


Arvokkaimpia ja laatuaan miltei ainoita kotoisia olojamme koskevia kultuurihistoriallisia kuvauksia, joita meillä on julkaistu, ovat Saara Wacklinin »muistelmat« Pohjanmaalta, jotka jo tämän vuosisadan alkupuolella ilmestyivät. Tämä on kirjallisuudessamme tuiki laiminlyöty ala ja onpa varsin omituista, ettei Saara Wacklinin jälkeenkään kukaan ole hänen tapaansa ryhtynyt keräämään kokoon ja julkaisemaan olojenkuvauksia, tapausten ja henkilöiden muistoja edesmenneiltä ajoilta. Sellaisia »muistelmia» näet varmaankin on tallessaan hyvin monella, varsinkin sellaisella, joka jossakin paikkakunnassa on suurimman osan ikäänsä elänyt, ja niiden julkaisemisesta olisi epäilemättä sekä historiallista hyötyä että kirjallista nautintoa. Voisihan tällaista tosioloihin ja eläneihin henkilöihin perustuvaa muistokokoelmaa vastaan — niinkuin Saaran muistelmia vastaan — nousta pieni hetkellinen myrsky niiden taholta, jotka tuntisivat kotoisia olojaan taikka läheisiään liian sattuvasti piirustetuiksi, vaan mitäs siitä; niinkuin Saara Wacklinin muistelmat jäisivät ne siltä ajan kuluessa pysyväiseen arvoonsa. Nykyjäänhän on Saara Wacklinin muistelmilla kirjallisuudessamme miltei klassillinen merkitys.

Siihen on epäilemättä suurena syynä Saaran mehevä, pirteä kirjoitustapa, jossa vaihtelee lämpö ja leikillisyys. Mutta pääansion kirjalle antavat sittenkin itse aiheet ja niiden sivistyshistoriallinen arvo. Nuo lyhykäiset kuvauspätkät kukin ikäänkuin hieman kohottavat sitä esirippua, joka niin pian laskeupi verhoamaan edesmenneen sukupolven oloja, rientoja ja elämistä.

Näitä »Sataisia muistelmia» ei nyt pitkiin aikoihin ole ollut kirjakaupasta saatavina ja siten ne ovat päässeet ikäänkuin vähän unhottumaan. Siksipä onkin kiitoksella mainittava »Otavan« toimenpidettä hankkia näitäsivistyshistoriallisia kuvauksia taas suuran yleisön nautittaviksi, toimittaa niistä uusi suomenkielinen käännös.

Yhtenä syynä uuden käännöksen toimittamiseen mainitsee uusi suomentaja alkusanoissaan sen, että »vanha käännös, puhumattakaan siitä, että se ei ole nykyajan vaatimusten mukainen, ei tarkoin noudata alkutekstiä, vaan on supistettu ja lyhennetty (esim. nuo sivistyshistoriallisessa suhteessa huomattavat seikkaperäiset pukukuvaukset ovat yleensä miltei kokonaan poisjätetyt)». Noiden pukukuvausten poisjättämisen ensimäisestä suomalaisesta painoksesta lienee aiheuttanut se, että niitä ei ollutniin helppo suomalaiseen asuun saada, kieleltämme kun usein puuttuu vastaavia käsitteitä ja vieraiden nimitysten käyttäminen taas ei suomalaista lukijaa paljonkaan valaise. Eipä tule tavallinen lukija paljon hullua hurskaammaksi uuden suomennoksen pukukuvauksista sellaisista kuin: »Hänellä oli pukuna musta poimureunuksinen dolmani, harsoiset irtohihat .., kaulaa ympäröi reunustettu poimutelma, edessä oli rintapeite sinisine nauharuusukkeineen ..«. Vaikeata on minun myös ymmärtää, kun puhutaan »sinisestä tulpista«, »päähinekehästä ja harsosiivistä«, »mohäärikankaisesta röijystä», »battistisesta kaulahuivista» ja »brabantinpitsisestä tykkimyssystä». Mutta asiantuntija lukija ne kai ymmärtää, ja silloinhan on hyvä, että ne siinä ovat.

Saara Wacklinin kertomukset koskevat, kuten tunnettu, melkein yksinomaan yhden ainoan kaupungin, Oulun oloja, ja on senkin vuoksi aivan oikein, että esim. keskusteluissa on suomennoksessa koetettu noudattaa paikkakunnan puhekieltä. Suomentaja kirjoittaa kumminkin esim. »Oulunjoki», vaikka paikkakuntalaiset sitkeästi pitävät kiinni »Oulujoestaan». Moniaita kankeanlaisia paikkoja lukuunottamatta on suomennos kumminkin huolellista ja luistavaa. »Sataisten muistelmain« lukuisat ystävät odottavat nyt vain toista osaa ensimäisen jatkoksi; he olisivat ehkä kernaammin suoneet, että teos olisi yhdellä kertaa kokonaisena ilmestynyt.

Nyt ilmestyneen suomennoksen arvoa lisää suuresti Artturi H. Snellmanin laaja ja sisältörikas Saara Wacklinin elämäkerta, joka teoksen alkuun on liitetty. Ensimäisen naiskirjailijamme vaiheet ja vaikutusrikas elämä ovat, myötätuntoisuudella ja lämmöllä kuvattuina, siinä vastaisiksi ajoiksi talteen säilytetyt.

S. I.

Valvoja 3/1899.