Dagen efterSaakili, hvad det ändå
dagen efter dunkar på,
när man sjungit "Herää" blott
och så många "veikot" fått.
Ingen klunk --
bara dunk --
till på köpet är man pank. --
Kommer jag sen till min tant,
skriker hon: "gå bort din rant!"

Fyren 1/1894.