Edison: Hänen elämänsä ja keksintönsä. Suomentanut Juhani Aho. Kustantaja: Kuopion uusi kirjapaino. 1:n vihko, 16 siv., hinta 35 p.


Meille on ilmoitettavaksi lähetetty ensimmäinen vihko yllämainittua laajaa suomennosta, joka on tehty hra W. Dicksonin ja Antonia Dicksonin englantilaisen "The life and inventions of Thomas Alva Edison" nimisen teoksen mukaan toimitetun tanskankielisen laitoksen mukaan. Ensimmäisen vihon nojalla, jota kaunistaa Edisonin onnistunut kuva, on meidän kuitenkin vielä vaikea lausua mielipidettämme itse teoksesta kokonaisuudessaan. Mutta onhan itse aine, maailman suurimman ja mainehikkaimman keksijän elämä ja elämäntyö, jo siksi huvittava ja opettavainen, että siihen kannattaa jokaisen tutustua. Tältä alalta ei suomenkielellä löydy monta teosta ja kuitenkin on sähkötiede aavistamattomassa laajuudessaan epäilemättä juuri se, jolta tulevaisuudessa voimme enimmän hyötyä odottaa teknillisten tieteiden alalla ja jolta jo olemme ehkä enimmän saaneetkin.

Köyhästä pojasta on Edison neronsa voimalla kohonnut nykyajan ehkä kuuluisammaksi mieheksi. Puhumatlakaan siitä, että lukijat tässä tulevat tutustumaan Edisonin elämänvaiheisiin, saavat he sitä paitse tutustua hänen lukemattomiin keksintöihinsä, joiden täytyy kaikkia huvittaa, siksi suuremmoisia ne ovat. Niiden luku nousee jo kymmeniin ja vaikka emme niistä puoliakaan tunne, niin voimmehan luetella niiden tieteelliset nimet: elektromotograafi, telefooni, laulava telefooni, odoroskoopi, mikrofooni, fonomootori, sähköittäminen kulkevasta junasta, sähkörautatie, sähkökynä, mimeograafi, kinetograafi j. n. e. — Sellaista keksintöjen paljoutta ei kukaan toinen ihminen maailmassa voi näyttää. Ja kuinka paljo hyödyttää tällainen mies aikaansa ja ihmiskunnan kehitystä!

Teos, joka tulee kuvilla varustettavaksi, ilmestyy 35 penniä maksavissa vihkosissa, joiden luku ehkä nousee 30:n paikoille. Tämän vuoden kuluessa on sen kuitenkin määrä valmistua kokonaisuudessaan. Suljemme sen lukijaimme erityiseen huomioon, etenkin koska suomentajan nimi on kyllin pätevänä takeena kielellisenkin avun kelvollisuudesta.

Nykyaika 2/1898.