Tul', tul', tulla sun kuitenkin pitääTuulispää 49-51/1906.