Paderewskin vakuutus

Testamenttisi. »Täten selitän viimeisen tahtoni olevan että perheeni, jolla nyt on vuotuista tuloa 6,000 markkaa, kuoltuani ei tule perimään penniäkään, vaan on itse pakoitettu hankkimaan ylläpitonsa tai, ellei se onnistu, jäämään toisten armeliaisuuden nojaan.»

Jokainen, jolla ei ole omaisuutta ja joka kieltäytyy henkivakuutusta ottamasta allekirjoittaa yllämainitun testamentin. Kun hänen terveytensä huononee, niin ettei hän enää voi tulla henkivakuutetuksi, joutuu testamentti peruuttamattomasti päteväksi ja kun hän kuolee on hänellä luotettavia testamentin toimeenpanijoita, jotka pitävät huolen siitä, että tämä hänen viimeinen tahtonsa tulee täytetyksi.


Paderewskin vakuutus. Tämä tunnettu pianonsoittaja on vakuuttanut kunkin sormensa suuresta summasta samoin kuin molemmat kätensä ja molemmat silmänsä. Kaksi ja puoli vuotta sitten maksettiin hänelle korvausta 250,000 fr. siksi, että tikku oli mennyt oikean käden erään kynnen alle ja aiheuttanut pitkäaikaisen tulehduksen, mikä esti hänen täyttämästä konserttisopimuksiaan. Sanotaan, ettei Paderewski tämän jälkeen koskaan ota käteensä ruusua eikä purista kenenkään kättä.

Muutoin on Paderewski ottanut sangen suuren sairausvakuutuksen, jonka nojalla hän päivittäin nostaa suuren korvaussumman, silloin kuin sairaus estää hänen julkisesti esiintymästä.


Berlinin kaupunki on päättänyt tapaturmavakuuttaa kaupungin kunniaviroissa olevat henkilöt (köyhäinhoito- ja koulukomissionien jäsenet, j.n.e., kaikkiaan lähemmäs 10,000 henkeä). Esimerkkiä sopisi muuallakin seurata.

Wakuuttaja n:o 5-6/1911.