Vakuutettujen psykologia

Metsäpalovakuutusyhtiötä puuhataan paraillaan Ruotsissa. Yhtiön nimeksi tulee Svenska Ömsesidiga Försäkringsbolaget »Skogseld» ja on sen tarkotuksena korvata metsäpaloja, joita tuli, salama tai metsäpalonrajoittamistoimenpiteet ovat aiheuttaneet. Vakuutukseen otetaan sekä kasvavaa että kaadettua metsää ja veistettyä puuainetta. Korkeimmaksi vakuutusmääräksi yhdelle vastuulle on määrätty 100,000 kruunua. Vähemmän kuin 10 pros. vakuutusmäärästä tekeviä vahinkoja ei korvata. Yhtiö alottaa toimintansa heti kun on merkitty 50 vakuutuksenottajaa ja yhteinen vakuutusmäärä noussut vähintään 5 miljonaan kruunuun.


Sarvikarjan vakuuttaminen tuberkuloosin varalta. Tanskalainen eläinvakuutusyhtiö »Pan» on maaseudulta saapuneiden lukuisien kehotusten johdosta päättänyt yleiseen karjanvakuutukseensa liittää myös tuberkuloositapaukset. Tämä maatalouden edistymiselle tärkeä askel, joka itse teossa tuo myötänsä suuren vastuuvaaran, on otettu käytäntöön suureksi osaksi senkin takia että toivotaan tämän kautta voitavan entistä paremmalla menestyksellä herättää harrastusta ja järkiperäistä toimintaa tuberkuloosin vastustamiseksi. Yrityksen etunenässä lienee Pan'in tirehtööri Axel Bergh.


Vakuutettujen psykologia. Eräs ranskalainen Charles Léfébvre on ranskalaisen vakuutuslehden Moniteurdes assurances'in viimeisessä numerossa julkaisut hauskan tutkielman, jonka nojalla hän tulee seuraaviin tuloksiin vakuutettujen ominaisuuksista. Vakuutuksenottajille on hänen mielestään

1:si aina epäilyjä vakuutusta vastaan. Nämä epäilyt tekevät vakuutuksenottajat varovaisiksi, sillä he luulevat että yhtiöt heitä pettävät, mutta toiselta puolen se myöskin voi viedä siihen että vakuutuksenottajat koettavat pettää vakuutusyhtiötä.

2:si. Miltei täydellinen tiedon puute vakuutussopimuksen sisällöstä. Tämä tiedonpuute saa vakuutuksenottajan tekemään vaatimuksia, jotka ovat yhtä epäoikeutettuja kuin ne ovat mahdottomia täyttää ja jotka sen vuoksi vaan vahvistavat vakuutettuja huonossa luulossaan vakuutusyhtiöistä, niin piankuin nämä eivät täytä hänen vaatimuksiaan varsinkaan kun vakuutetut itse eivät koskaan halua tehdä tiliä omista erehdyksistään. Syynä tähän ilmiöön pidetään vakuutettujen omaa tietämättömyyttä, sillä he eivät koskaan koeta perehtyä päättämänsä sopimuksen ehtoihin. Tämän ranskalaisen lehden kirjoittajan kertomuksesta päättäen on vakuutetut kaikkialla maailmassa samanlaiset.

Wakuuttaja 11-12/1910.