Neitseellinen kainous
Sanaton, 2-osainen kuvaus


Kulkuri n:o 0 (näytenumero) 1911.