Leo Tolstoin uni

Leo Tolstoin "uni".


Englantilaisessa »The Forum» lehdessä on julaistuna Leo Tolstoin kirjotus, jossa hän puhuu eräästä "unestaan".

Muuan Tolstoin ystävä, jonka metsästä on varastettu puita ja suovista heiniä, valittaa tästä "unessa" Tolstoille, kuinka Venäjän talonpoikaiskansa on siveellisesti turmeltunutta kun varastaa.

Tolstoi vastaa "unessa" ystävälleen;

»Jos talonpojat olisivat varastaneet kaikki, mitä teillä on, olisivat he vaan ottaneet omansa takaisin.

Pitkinä aikakausina on Venäjän talonpojilta varastettu, ei ainoastaan puita ja heiniä vaan heidän, heidän lastensa, naistensa ja vanhustensa henki. He ovat kuihtuneet ennen aikaansa sentähden, että heiltä on viety heidän maansa, joka kuuluu toisille.

Kaikki, millä eletään, kaikki loistavat kaupungit ja palatsit ovat he tehneet, kaikki hurjat kemut saavat he kustantaa.

He tietävät tämän, he tietävät, että nuo puutarhat, herrojen sotahevoset, moottorivaunut, palatsit, herkuista notkuvat pöydät, kaikki "tieteen" ja "taiteen" nimellä kulkevat hullutukset on ostettu heidän, heidän veljiensä ja sisariensa hengellä. Ajatelkaa, minkälaiset tunteet heillä olisi teistä, jos he olisivat teidän kaltaisianne!

Ottakaa huomioon, että ainoastaan talonpojat ja työntekijät elävät, kun taas te duuminenne, ministereinenne, synodeinenne, yliopistoinenne, lakivirastoinenne, sotajoukkoinenne ynnä muine hullutuksinenne teette vaan pilkkaa elämästä ja tuhlaatte sitä itseltänne ja muilta. Kansa on puu ja te olette siihen takertuneita vahingollisia kasvannaisia ja sieniä. Ajatelkaa, kuinka mitättömiä te olette kansan suuruuteen verrattuina! Tunnustakaa syntinne, koettakaa katua ja laskekaa kansa vapauteen."


Työmies n:o 272 24.11.1910.