Entinen Joonas ja nykyinen Joonas


Entinen Joonas ja nykyinen Joonas
Hels. San. »Turkka» kirjottaa:

»Ennen vanhaan, kun muinoin profeetta Joonas oli matkalla Niiniveen kaupunkiin, tapahtui, että tuli suuri tuuli. Silloin profeetta Joonas itse pyysi laivamiehiä: »Ottakaa minua ja heittäkää mereen, niin meri teille tyvenee; sillä minä tiedän, että tämä suuri ilma tulee teidän päällenne minun tähteni». Ja silloin miehet ottivat Joonaan ja heittivät mereen; ja meri asettui lainehtimasta.

Jos meidän nykyinen Joonaamme olisi yhtä jalosti ajatteleva kuin hänen profeetallinen esi-isä-kaimansa, ja hänen miehensä suostuisivat tekemään samoin kuin laivamiehet muinoiselle profeetalle, s.o. jos meidän Joonaamme vapaaehtoisesti ryhmän edun vuoksi vetäytyisi syrjään, niin varmaan suuri ilma, joka on tullut päällemme Joonaan tähden, nytkin asettuisi lainehtimasta. Mutta nykyajan Joonaat ja laivamiehet eivät seuraa vanhoja jaloja esikuvia».

Joonaan tähden nimittäin on nuorsuomalaisten puoluelaivaan tullut paha halkeama.

Vaasa no 109 22.9.1910.