Koskinen Kansakoulumatrikkelista


Suomen Kansakoulujen Matrikkeli. Kevät luku-kautena 1880. Virallisten lähteitten mukaan toimittanut Gustaf Lönnbeck. Helsingissä, Hufvudstadsbladin kirjapainossa, 1880. — XVI + 302 sivv. isoa 8:o. Hinta 3 markkaa.


Teos on ensimäinen täydellinen esitys kansakoululaitoksestamme ja sen opettajakunnasta ja on varsin tervetullut käsikirja jokaiselle, joka tahtoo niihin oloihin tutustua. Nuo 16 alkulehteä ovat ainoastaan Valtiokalenterin malliin tehty luettelo Koulu-ylihallituksesta, kansakoulujen tarkastajista ja kansakoulu-opettaja-seminarien opettajakunnasta. Mutta varsinainen matrikkeli, joka käsittää itse kansakoulut, jaetaan kolmeen osaan: I. Kansa-koulut, ensin kaupunkien ja sitten läänittäin maaseutujen, II. Opettajat: elämäkerrallisia tietoja nykyisistä opettajista, aakkosjärjestyksessä; ja III. Palkat, taulu-muotoon järjestettyinä. — Ensinmainittu osasto osoittaa lyhyesti kunkin koulun historian ja nykyisen aseman, tarjoten niin-muodoin runsasta ainetta tärkeihin vartailemisiin. Kummastella täytyy, että kirjan toimittaja ei ole katsonut tarpeelliseksinoudattaa minkäänlaista järjestystä eri kuntien luettelemisessa. Kaupungit esim. seuraavat toisiansa tällä tavalla: Lappeenranta, Helsinki, Waasa, Tampere, Porvoo, Hämeenlinna, Kristiinan kaupunki, Turku j. n. e. Maaseurakunnat tosin jaetaan läänittäin, mutta kussakin läänissä kunnat ihan ilman järjestyksettä ovat kokoon viskatut. Turun läänissä esm. hypätään Suoniemeltä Saltviikiin, Saltviikistä Uskelaan, Uskelasta Karkkuun j. n. e. Tämä on sekasotkua, joka vähentää kirjan käytännöllisyyden ja todellakin olisi ollut niin helppo välttää, ett'emme ymmärrä, kuinka se on jäänyt korjaamatta. Kolmannessa osastossa on noudatettu tavallista aakkos-järjestystä, joka onkin siinä järjellisintä. Yhden seikan nämä numerot ihan selvästi todistavat, nimittäin, että useiden kansakoulun-opettajain palkat ovat liian vähäisiä. Soisimme senkin vuoksi tämän kirjan paljon leviävän, jotta ne kunnat, jotka liian huonosti opettajiansa palkkaavat, edes vertaamalla huomaisivat tämän korjattavan kohdan.


Yrjö Koskinen.
Kirjallinen Kuukauslehti 11/1880.