Ristikuulustelun taito

Ristikuulustelun taito.

Vastaajan, jota syytetään murhasta, asiamies kysyy todistajalta:

— Sanoitte nähneenne vastaajan tappaneen miehen?

— Niin sanoin.

— No kuinka tiesitte, että se oli vastaaja?

— Koska näin hänet.

— Mutta kuinka tiesitte että se oli hän.

— Olen tuntenut hänet 30 vuotta.

— Oletteko tuntenut?

— Olen.

— Oletteko tuntenut hänet koko ajan?

— Olen.

— Otatteko sen valallenne?

— Otan.

— Kuinka hän hänet tappoi?

— Hän ampui hänet revolverilla.

— Kuinka sen tiedätte?

— Näin hänet.

— Näittekö revolverin?

— Näin tietenkin.

— Näittekö sitä kierrettävän?

— En.

— Ah! kuinka tiesitte että se oli revolveri?

— Oli sen näköinen.

— Uh! Näittekö hänen koskettavan lipasinta?

— En, en tietenkään.

— Ah! Myönnätte siis, ettei hän koskettanut lipasinta?

— Näin tulen ja savua.

— Näittekö luotia tulessa ja savussa?

— Olisiko tulenvälähdys ja savu tuottanut kuoleman?

— Ei suinkaan.

— Mitäpä vaaraa sitte oli ampumisesta?

— Luoti löydettiin uhrin päästä.

— Näittekö luodin sattuvan kuolleeseen?

— En tietenkään.

Silloin asianajaja kääntyi oikeuden puoleen, juhlallisesti lausuen:

— Korkea oikeus, pyydän kunnioittaen huomauttaa, että tämä mies vannoo nähneensä jonkun miehen tappaneen toisen revolverilla; hän ei kuitenkaan ole nähnyt luodin lähtevän pistoolilta eikä sattuvan uhriin. Hän ei nähnyt edes miehen koskettavan lipasinta.

— Puhutteko oikeudelle? kysyi tuomari.

— Tietysti, korkea oikeus.

— Mistä sen tiedätte?

— Ka, tietenkin oikeudenpuheenjohtaja kuulee minun sanani.

— Kuulen kyllä, mutta te ette näe sanain lähtevän suustanne ettekä näe niiden sattuvan oikeuden korviin.

Asianajaja ei jatkanut.

Päivälehti no 159 13.7.1902 (Kaunokirjallinen lisälehti).