Ernst Lampén - Vihtori Kososen kustannusliike


Vihtori Kososen kustannusliike

Olette viime aikoina tavanneet tämän kustantajan nimen monen arvokkaan teoksen alareunassa. Se, joka on malttanut tarkastaa kirjan otsakirjoituksia ja tekijäin nimiä, ja näitten johdosta tehnyt itselleen selväksi tämän kustantajan tarkoitusperää, on helposti tullut huomaamaan, että ainoastaan uudenaikaisinta kirjallisuutta ilmestyy hänen kustannuksellaan. Toisen huomion on lukija varmaankin yhtä helposti tehnyt, nimittäin sen, että ainoastaan syväsisältöistä, ihmisen elämälle arvokasta ja sen ajatusta herättävätä kirjallisuutta julaistaan tämän kustannusliikkeen kautta.

Ei voi kyllin korkealle arvostella Vihtori Kososen uuden yrityksen merkitystä meidän syrjäisessä maassamme. Meillä ei tähän asti ole ollut muuta kuin kahdenlaisia kirjankustannusliikkeitä, sellaisia, jotka erinomaisella menestyksellä ovat julkaisseet uskonnollista ja tieteellistä kirjallisuutta, vakavia, harrasmielisiä romaaneja ja kaunokirjallisuutta, joka ei missään kohdin loukkaa vanhoillisimmankaan lukijan ennakkoluuloja ja perittyä maailmankatsomusta, ja taas toiselta puolen sellaisia kustannusliikkeitä, jotka yhtä suurella menestyksellä julkaisevat sen mallisia kirjoja kuin ”Berlin'in Pyöveli” ynnä muut roskaromaanit ovat. Tämä kai on tapahtunut siitä syystä, että meidän maassamme sokeain uskovaisten luku on suurempi kuin missään muussa protestanttisessa maassa maailmassa, ja että meilläkin on syntynyt kylliksi suuri lukuhaluinen yleisö, joka hakee ja saa tyydytyksen hengelleen tiikeri-, intiaani-, pyöveli- ja rikosromaaneista. Mutta että meilläkin on joukko, jos kohta edelleen vielä piskuinen, joka ei enää jaksa lukea oikeauskoista kirjallisuutta eikä löydä sielulleen ravintoa pyöveliromaaneista, sen on Vihtori Kosonen luullut huomanneensa ja sen lukijakunnan varaan on hän perustanut liikkeensä. Tämä piskuinen joukko tarvitsee juuri sellaista hengen ravintoa, jota kustantaja tähän saakka on tarjonnut, pysyäkseen virkeänä ja vahvana uskossaan, ja Suomen suuri kansa ei voi olla sitä ilman, yhtä vähän kuin mikään muu sivistyneen nimeä vaativa kansa nykymaailman aikana, sillä tässä kirjallisuudessa taotaan tulevaisuuden maailmankatsomus. Miten mahtava tämä kirjallisuuden tulva on suurissa sivistysmaissa, miten suuremmoinen sen menekki, sen tietää jokainen, joka niissä maissa on liikkunut. Meidän poloinenko maankolkka se jäisi tästä valtavasta reformationista tahi evolutionista syrjään? Niin kävisi, jollei huutavat äänet saa kuulumaan oppiaan myöskin meidän maassamme ja meidän kielellämme.

Tähän asti ei heidän äänensä kaiku ole ylettynyt meidän rannoillemme, ja suuren yleisömme enemmistön korvat ovat olleet kuurot heidän kielelleen. Senpä tähden meidän tulee ilolla tervehtiä sen kustannusliikkeen syntyä, joka on laatinut puhetorven näille maailman eteville miehille, jotta ne voivat voimakkailla saarnoillaan herättää meidänkin nuivan kansan typeryyden, taika-uskon ja itsekkäisyyden raskaasta, lamauttavasta unesta. Lauma, joka näitä saarnoja kuuntelee on vielä, niinkuin mainittiin, piskuinen, mutta herätys on vähitellen leviävä yhä laveimpiin piireihin. — Vihtori Kososen kustannusliikkeellä on siis, emme epäile sitä lausua, suuri kultuurihistoriallinen merkitys maassamme, ja on varmaankin osaltaan tehokkaasti kasvattava nuorta sukupolvea tarkemmin arvostelemaan ja ymmärtämään maailman suuria kysymyksiä.

Täytyykö hänen yrityksensä tyytyä tähän kasvattavaan merkitykseen, vaan koituuko siitä taloudellinenkin menestys rohkealle kustantajalle, siitä tulevaisuus antaa päätöksen. Jatkuvaan menestykseen me kukin puolestamme voimme ratkaisevasti vaikuttaa ostamalla ja suosittamalla hänen kustantamia kirjojaan.

Lyhykäinen luettelo kirjoista, jotka Kososen kustannusliikkeessä on painettu, ilmaisevat tämän toimen suuntaa. Kotimaisista kirjailijoista on Arvid Järnefelt edustettuina useimmilla teoksilla. Calamnius-Kiannolta ilmestyy kohta uusi mieltäkiinnittävä romaani, Elvira Willman-Elorannalta on 5 näyt. näytelmä »Kellarikerroksessa» ja Matti Kurikalta »Jumalaton kirkko». Ulkomaisista nimistä mainittakoon: Ellen Key, Friedrich Engels, Eugen Losinsky, J. Bergman, Emile Vandervelde, Benjamin Vetter, jotka julkaisevat uusimman tieteen tuloksia kysymyksistä yleisen kultuurin, uskonnon, sosiologian ja luonnontieteen aloilta.

Aivan erinomaisella teoksella aikoo Kosonen vielä tämän lukukauden kuluessa kartuttaa suomalaista kirjallisuutta. Kohdakkoin ilmestyy painosta kuuluisan tanskalaisen kirjailijan Troels-Lund'in aivan erinomainen teos nimeltä »Livsbelysning» (Elämänvalaistus). Kirja sisältää piirteitä ihmiskunnan kehityshistoriasta. — Troels-Lund on saavuttanut suuren maineen lavealla teoksellaan, joka koskettelee elämän tapoja Pohjoismaissa uuden ajan alkupuolella ja jossa hän mainitsee myöskin sivumennen Suomen oloja. Tämä teos sisältää mieltä kiinnittävintä lukemista jokaiselle Suomenkin kansalaiselle, sillä samalla kun siinä on seikkaperäinen selostus siitä, minkälainen kulttuurin kehitys Tanskassa on ollut viimeisten vuosisatojen kuluessa on se samalla selostus meidänkin kultuurin kehityksestä. — Yllämainitussa kirjassaan »Elämänvalaistus» taas tämä perin oppinut ja häikäisevän henkevä kirjailija luo esiin mitä selväpiirteisimmän kuvan kristillisen maailmankatsomuksen synnystä ja alkuperästä. Hän vie meidät mukanaan vanhimpiin aikoihin egyptiläisten, babylonialaisten, kaldealaisten, hindulaisten, kreikkalaisten piiriin ja selittää miten mikin maailman ongelma siellä on saanut selityksensä, mitenkä nämä selitykset ovat lainan kautta siirtyneet muille kansoille, ja miten kristillisyys on niitä sulatellut yhteen ja niistä muodostanut maailmankatsomuksen, joka vielä tänäkin hetkenä on niin monien miljoonien europalaisten omaksuma. Kirja tarjoaa jokaisella sivulla varteen pantavia oppia, joten sen lukeminen tuottaa päänvaivaa, niinkuin alpeille nousu tuottaa jalkavaivoja, mutta kun kerran kirjan on tutkinut loppuun, huomaa ihastuksekseen, että sitä ikäänkuin hengittää puhtaampaa, keveämpää ilmaa, että usvat ja pilvet ovat painuneet alas rotkoihin ja että näköalat ovat laajentuneet ja selkiytyneet. Soisin, että jokainen Suomen mies ja nainen tutustuisi tähän kirjaan, niinkuin suunnilleen on tapahtunut Tanskassa. Jos niin kävisi, olisi kansamme ottanut aimo askeleen poisennakkoluulojen ja taikauskon epäterveellisestä usvasta.

Kososen kustantamat kirjat täyttävät jo pienemmän hyllyn kirjakaapissa ; minun hartain toivomukseni olisi, että ne muutamien vuosien perästä täyttäisivät pienemmän kaapin. Tätä toivon ensi sijassa oman kansanvalistukseen nähden.


Ernst Lampén.
Päivä 17/1908.