Raatajan kirjavinkkejä


Kirjallisuutta.


Ostakaa kirjallisuutenne Minervan kirjakaupasta Aleksanterinkatu 17.

Toht. Kor. ReijoWaara on Verner Söderström Osakeyhtiön Kyläläisten kirjasissa julaissut toisen sarjan Kyläläisten Terveysliittokirjasia.

Vielä ei ole vuottakaan kulunut siitä, kun ilmestyi ensimäinen Terveysliittosarja, joka niinikään sisälsi 10 pientä painoarkin kokoista kirjasta terveydenhoidon eri ajoilta. Nämä tohtori. ReijoWaaran kirjaset otettiin vastaan suurella mieltymyksellä. Kuten kaikki hänen kirjoituksensa olivat ne pirteästi, suurella lämmöllä ja asiantuntemuksella kirjoitettuja. Nyt on sama uupumaton mies valmistanut uuden sarjan samoja kansankirjasia, jotka nyt yhteensä 320 sivun tilalle esittävät kaikki terveydenhoidon tärkeimmät olot.

Ilmestynyt toinen sarja sisältää seuraavat kirjaset: Pakkasen kourissa; Haavojen hoitoa; Sisäiset verenvuodot; Mikä täällä hätänä? Pään kivistystaudista ja. niiden hoidosta; Keuhkotaudista; Tuli ja tuhkarokosta ynnä niihin sairastuneiden hoidosta; Lavantaudista ja lavantautisen hoidosta; Kotihoidossa soveliaimmat vesihoitomuodot.

Kaikkien kyläläisten kirjasten hinta on 5 penniä. 100 kappaletta myydään 4 markasta.

ReijoWaaran kirjaset ovat saatavina myös sidottuna kahteen osaan á 75 penniä.

Kehotamme yleisöä sekä kaupungeissa että etenkin maalla hankkimaan tämän teoksen; parempaa lukemista iltapuhteiksi ei helposti löydy.


Kansanvalistusseuran Tietokalenteri.

Toinen vuosikerta tätä tuhansille kansalaisille jo välttämättömäksi. tullutta käytännöllistä taskukirjaa on nyt ilmestynyt entistään huomattavasti laajentuneessa koossa. Kirjan pääosastot ja niiden sisällys ovat seuraavat:

Valtiollinen käsikirja: Suomen yhteiskunta-tiedon pääpiirteet. — Virkamiehiä (valtiokalenteri pienoiskoossa). Virkamiesten palkkoja. — Kansanedustajat viime valtiopäivillä y. m. tietoja valtiopäivistä ja valtiollisista vaaleista. — Puoluehallinnot.

Lakeja ja asetuksia: Tärkeimpien lakien ja asetusten antopäivät. — Torpparilaki ynnä siihen liittyvät asetukset. — Suomen valtiollista asemaa uhkaavat uudet määräykset.

Tilastollinen käsikirja (kirjan laajin osa, 154 sivua): Suomen kunnat, niiden pinta-ala ja väkiluku. — Vaalitilasto v:lta 1909. — Väestötilastoa y. m. — Suomen siirtolaisuus. — Suomen maanviljelys, (m. m. tarkat kartoilla valaistut tiedot maanviljelysopetuksesta ja maanviljelysseuroista). — Suomen teollisuus. — Suomen ulkomaankauppa. — Mistä valtio tullitulonsa kokoo. — Kulkuneuvot (m. m. rautateitten tavaran kuljetustaksa). — Postiliike. — Valtion talous ja kansallisomaisuus. — Rahaliike. — Osuustoiminta. — Opetusolot. — Kunnallista tilastoa (m. m. työväen asunto-oloja). — Yhteiskunnan kovaosaiset. — Työväen tilasto. — Edistysliikkeet. — Naisten tilastoa. Tilastollisen osaston arvoa lisäävät monet kartanaihelmat ja kaavakuviot.

Käytännön käsikirja: Kaavakokoelma (valtakirjoja, kuitteja velka-asioita y. m.). — Urheilijan kalenteri. — Siipikarjan ja mehiläishoitajan kalenteri. — Maamiehen kirjanpito ynnä päivätyö- ja palkkausluetteloita. Viljellyn maan käyttäminen, työpalkkain laskutaulu y. m. — Nimipäiväin luettelo. Muistiinpanoja eri kuukausia varten. Liitteenä värillisiä karttoja maataloudellisista oloista Suomessa (peltoala v. 1901; lypsylehmät v. 1901; ruokakunnat v. 1901; rukiin sato v. 1908; kauran sato v. 1908; perunan sato v. 1908).

Viimevuotisesta tietokalenterista on uusi tietokalenteri huomattavasti edistynyt. Erittäin hauskat ovat lukuisat vertailut Suomen ja vieraitten maitten olojen välillä sekä lukuiset kaavakuviot ja kartat, joilla kirja on varustettu. Asialuettelo kirjan alussa helpottaa sen käyttämistä. Sievissä vaatekansissa maksaa tämä lähes 300 sivuinen teos ainoastaan 1:75.


Kansantalouspolitikka. Lyhyt yleiskatsaus. Kirj. R. van der Borght. Suom. Eino Kuusi. 142 siv. Hinta 150. Kansanvalistusseura.

Kirja on suomenkielisessä kirjallisuudessa ensimäinen laatuaan. Sen lukeminen ei edellytä taloustieteellisiä ammattitietoja. Sopii siis mainiosti peruskirjaksi alallansa opintopiireille ja kotiopintojen harjoittajille. Erittäin hyödyllistä on lukea tätä kirjaa seuraamalla samalla jotakin yhteiskunnallista tilastoteosta, esim. »Kansanvalistusseuran Tietokalenteria».

Kansanvalistusseuran uudessa »Kotiseutukuvausten» sarjassa on 3—4 n:oina juuri ikään ilmestynyt Muistelmia Kuhmoniemen seurakunnasta. Kokoili K. A. Pfaler. 48 siv. 10 kuvaa. Hinta 50 p.

Kotiseututunteella, kun sitä oikein hoidetaan, on juuri maahan kiinnittävä voima. Sellaisella kirjallisuudella, jota tämä vihkonen edustaa, on erityinen merkityksensä seudulla, joka niinkuin Kuhmo, on maastamuuton kautta menettänyt toistatuhatta asukastaan.

Raataja 2-3/1910.